top of page
 • Waarom krijg ik een tijd na mijn laatste afspraak nog een rekening?
  De facturatie van de prestaties gebeurt periodiek. Op die manier kan het zijn dat er net vóór je laatste afspraak een tussentijdse verrekening gebeurd is, waardoor je laatste afspraak verrekend wordt bij een latere facturatie.
 • Ik zie op het getuigschrift voor verstrekt hulp geen bedrag staan?
  Het getuigschrift voor verstrekte hulp is een document dat bedoeld is voor de terugbetaling van de zorgen door het ziekenfonds. Supplementen, die niet vergoed worden door het ziekenfonds, worden hier dus niet op vermeld. Het totale te betalen bedrag kunt u steeds terugvinden op uw afrekening.
 • Ik heb voor de verzekering, naast de originele getuigschriften voor verstrekte hulp, een gedetailleerd overzicht nodig van alle behandeldata, nomenclatuurnummers en eventueel aangerekende supplementen … Wat nu?"
  Op het bewijsstuk dat u per e-mail ontvangt staat een gedetailleerd overzicht van deze gegevens. Verzekeringen vragen dikwijls een overzicht van reeds uitbetaalde getuigschriften. Omdat wij daar geen zicht op hebben, contacteert u het best uw ziekenfonds en waar u een gedetailleerd overzicht van de reeds uitbetaalde verstrekkingen kunt opvragen. Heeft u verdere vragen rond verzekeringskwesties: geef ons een seintje op sylvie@teamforme.be of op 051/203 503.
 • Wat betekenen nomenclatuurnummernummers zoals 639855, 563076, 563673, ... op mijn getuigschrift voor verstrekte hulp?"
  Dit zijn nomenclatuurnummers die niet staan voor een kinesitherapiezitting, maar voor een toeslag, dossieropstart, of het versturen van een schriftelijk verslag. Deze worden ofwel aan 100% ofwel aan 75% vergoed door het ziekenfonds en worden aangerekend volgens de RIZIV-voorschriften.
 • Waarom ontvang ik geen getuigschrift voor verstrekte hulp?
  Vanaf 1/2/2024 sturen wij geen fysieke getuigschriften per post meer naar u. In plaats daarvan verzenden wij de getuigschriften rechtstreeks naar uw ziekenfonds. Deze aanpassing heeft tot doel een efficiëntere en snellere verwerking van uw terugbetalingen te waarborgen.
 • Waar kan ik de algemene voorwaarden terug vinden?
  Onze algemene voorwaarden kunt u hier vinden.
 • Waar kan ik de tarieven terug vinden?
  Onze tarieven kunt u hier vinden.
 • Waar kan ik de data van de gevolgde sessies terugvinden?
  Die staan vermeld op het bewijsstuk (=factuur) die u per e-mail ontvangt.
 • Ik heb een rekening bij mij thuis ontvangen alhoewel het hier om een arbeidsongeval gaat?
  Arbeidsongevallen, ongevallen op weg van en naar het werk, ongevallen tijdens professionele sportbeoefening vallen onder de regeling van de arbeidsongevallen. Meld ons dit zeker (liefst voor aanvang van de behandeling) en bezorg ons ook alle gegevens van deze verzekering. Zo kunnen wij alles rechtstreeks met de verzekering regelen.
 • Op mijn factuur staan 2 verstrekkingen op 1 datum alhoewel ik maar 1 maal langsgekomen ben voor behandeling op deze dag?
  Dit zijn nomenclatuurnummers die niet staan voor een kinesitherapiezitting, maar voor een toeslag, dossieropstart, of het versturen van een schriftelijk verslag. Deze worden ofwel aan 100% ofwel aan 75% vergoed door het ziekenfonds en worden aangerekend volgens de RIZIV-voorschriften.
 • Waarom duurt het een zekere tijd om terugbetaling van het ziekenfonds te krijgen voor de aangerekende prestaties?
  Op het moment van verzending van uw factuur per e-mail, wordt ook uw getuigschrift voor verstrekte hulp direct afgeleverd aan het ziekenfonds van uw keuze. We doen ons best om ervoor te zorgen dat alles zo snel en efficiënt mogelijk verloopt. Eventuele vertragingen in de uitbetaling kunnen echter voorkomen vanwege verwerkingsperioden bij het ziekenfonds.
bottom of page