top of page
 • Waarom krijg ik een tijd na mijn laatste afspraak nog een rekening?
  De facturatie van de prestaties gebeurt periodiek. Op die manier kan het zijn dat er net vóór je laatste afspraak een tussentijdse verrekening gebeurd is, waardoor je laatste afspraak verrekend wordt bij een latere facturatie.
 • Ik zie op het getuigschrift voor verstrekt hulp geen bedrag staan?
  Het getuigschrift voor verstrekte hulp is een document dat bedoeld is voor de terugbetaling van de zorgen door het ziekenfonds. Supplementen, die niet vergoed worden door het ziekenfonds, worden hier dus niet op vermeld. Het totale te betalen bedrag kunt u steeds terugvinden op uw afrekening.
 • Ik heb voor de verzekering, naast de originele getuigschriften voor verstrekte hulp, een gedetailleerd overzicht nodig van alle behandeldata, nomenclatuurnummers en eventueel aangerekende supplementen … Wat nu?"
  Geef ons een seintje op sylvie@teamforme.be of 051/203 503 en wij bezorgen u deze gegevens.
 • Wat betekenen nomenclatuurnummernummers zoals 639855, 563076, 563673, ... op mijn getuigschrift voor verstrekte hulp?"
  Dit zijn nomenclatuurnummers die niet staan voor een kinesitherapiezitting, maar voor een toeslag, dossieropstart, of het versturen van een schriftelijk verslag. Deze worden ofwel aan 100% ofwel aan 75% vergoed door het ziekenfonds en worden aangerekend volgens de RIZIV-voorschriften.
 • Waarom ontvang ik geen getuigschrift voor verstrekte hulp?
  Sinds 1/1/2023 passen wij de derdebetalersregeling toe. Dit betekent dat wij het getuigschrift voor verstrekte hulp rechtstreeks aan het ziekenfonds aanleveren. U betaalt zo enkel nog het remgeld en hoeft geen verdere regelingen meer te treffen. Dit is hetzelfde systeem als bij de apotheek of huisarts.
 • Waar kan ik de algemene voorwaarden terug vinden?
  Onze algemene voorwaarden kunt u hier vinden.
 • Waar kan ik de tarieven terug vinden?
  Onze tarieven kunt u hier vinden.
 • Waar kan ik de data van de gevolgde sessies terugvinden?
  Die staan vermeld op het getuigschrift voor verstrekte hulp (briefje voor het ziekenfonds) in de eerste kolom.
 • Ik heb een rekening bij mij thuis ontvangen alhoewel het hier om een arbeidsongeval gaat?
  Arbeidsongevallen, ongevallen op weg van en naar het werk, ongevallen tijdens professionele sportbeoefening vallen onder de regeling van de arbeidsongevallen. Meld ons dit zeker (liefst voor aanvang van de behandeling) en bezorg ons ook alle gegevens van deze verzekering. Zo kunnen wij alles rechtstreeks met de verzekering regelen.
bottom of page