top of page

Opening FORME health hub

Na al 8 maand actief te zijn op onze nieuw locatie en een drukke doorstartperiode vond op 5 oktober de officiële opening van onze health hub plaats. 15 jaar waren we op de praktijklocatie in de Mandellaan werkzaam en met onze nieuwe faciliteiten in de Beversesteenweg willen we nu een stap vooruit zetten op vlak van infrastructuur en praktijkwerking. Deze vlucht vooruit ging echter nooit mogelijk geweest zijn zonder 3 speciale relaties. Het zijn de hoekstenen waarop onze praktijk gebouwd is en de officiële opening was een mooi moment om bij deze 3 connecties stil te staan.


Eerst en vooral benoem ik graag de professionele band tussen ons team en de geneesheer-specialisten uit verschillende medische centra en de huisartsen uit de omgeving. Open communicatie en onderlinge ondersteuning zijn voor ons fundamenteel om duurzaam kwalitatieve zorg te kunnen leveren. Zonder deze waardevolle interactie zou het voor ons niet mogelijk zijn om een sterk medisch kader te creëren rond onze patiënt. Prof. Dr. Luyckx sprak op onze opening over het belang van teamwork en werkte dit uit aan de hand van een concreet voorbeeld uit zijn specialisatiedomein: "cruciate care" (voorste kruisbandrevalidatie).


Ten tweede licht ik graag de relatie team-patiënt toe. "Patiënt" staat hier zowel voor een atleet die we sportief begeleiden, als een team dat we ondersteunen, als voor effectief een revaliderende patiënt. Inzetten op persoonsgerichte zorg, di. zorg die ook biopsychosociale en persoonlijke factoren in rekening brengt, leidt tot betere therapietrouw en -resultaten. Dit is evident in theorie, maar het is niet altijd even gemakkelijk te integreren in de praktijk. Bij FORME benaderen we iedereen als mens, niet enkel als patiënt of cliënt en proberen we een betekenisvolle verbinding tot stand brengen. Daar hebben we ons gekwalificeerd team van therapeuten met sterke sociale skills voor. Concreet betekent dit voor ons: inzetten op open communicatie en een strikt individuele benadering. We laten de patiënt ook deelnemen aan besluitvorming in zijn proces en coachen hem naar zelfmanagement zodoende zelf controle te krijgen over zijn proces. Loes Hubrecht, die momenteel aan het werk is bij het Belgisch nationale rugbyteam (tijdelijk out met voorste kruisbandscheur) lichtte in dit verband de jarenlange samenwerking, over verschillende sporten, locaties en teams heen, met FORME toe.Als derde en laatste samenwerkingsverband beschrijf ik graag de onderlinge relatie van ons team van kinesitherapeuten, samen met de andere partnerdisciplines; osteopathie, sportieve coaching, bike fitting, sportpsychologie. Deze multidisciplinaire connectie vormt het kloppende hart van FORME.


Kinesitherapie en osteopathie blijven de kern van wat we elke dag doen, maar door de deur open te zetten voor andere medische disciplines willen we samenwerking, communicatie en innovatie stimuleren. Op die manier kunnen we de doelstellingen van onze patiënten in hun revalidatie holistisch aanpakken en kunnen we ook individuele atleten en teams vanuit verschillende invalshoeken begeleiden en ondersteunen. We zetten al lang op deze interdisciplinaire aanpak in en naar de toekomst toe willen we dit verder bestendigen. Inez Swinnen, onze vaste partner op vlak van sportpsychologie, gaf die avond haar visie over multidisciplinaire samenwerking en illustreerde dit aan de hand van enkele mooie praktijkvoorbeelden.We blikken terug op een mooie avond met boeiende sprekers en enthousiaste gasten. Op naar vele mooie jaren!
Kommentare


bottom of page