top of page

Terug sporten na COVID-19 infectie

Om het risico op cardiologische-, nier- en respiratoire complicaties te beperken, is het van belang om na een COVID-19 infectie het sporten progressief te hervatten.


De aanbevelingen in dit artikel zijn opgesteld door het British Journal of Sports Medicine en zijn bedoeld voor sporters die milde of matige COVID-19 symptomen doormaakten. Als een ziekenhuisopname vereist was, de infectie gecompliceerd of langdurig was, is verdere (para)medische opvolging tijdens sportopbouw noodzakelijk. In dat geval kunnen ook bijkomende onderzoeken aan de orde zijn vooraleer te starten. Dit geldt ook voor sporters met bijkomende aandoeningen zoals diabetes, hart-en vaatziekten of nieraandoeningen. Revalidatie onder leiding van een gespecialiseerd sportkinesist is dan zeker aangewezen.


Vooraleer van start te gaan met de GRTP (graduated return to play) moet de sporter:

  • Activiteiten van het dagelijks leven kunnen uitvoeren en minstens 500m kunnen wandelen zonder vermoeidheid of kortademigheid.

  • Minimaal 10 dagen rust achter de rug hebben en minstens 7 dagen symptoomvrij zijn.

Minder aeroob belastende sporten zoals golf kunnen vaak sneller opgebouwd worden. Als er tijdens het doorlopen van de GRTP toch symptomen optreden zoals overmatige vermoeidheid, moet de atleet terugkeren naar de vorige fase en enkel opnieuw naar de volgende fase gaan na een periode van minstens 24 uur rust, zonder symptomen.


Zelfmonitoring van volgende parameters is ook heel waardevol tijdens de opbouw:

  • Rusthartslag

  • RPE (Rate of Perceived Exertion)

  • Slaap, stress, vermoeidheid en spierpijn

  • Psychologische factoren (Return To Sport motivatie)

Luister dus naar je lichaam op zowel fysiek, als psychologisch vlak. Specifieke sportrevalidatie kan je helpen de stappen op een correcte en verantwoorde manier te doorlopen.


Voor meer informatie kan je steeds op onze website terecht. Je kunt ook contact opnemen via info@teamforme.


Dieter Vercaigne


Referentie

  1. Elliott N, Martin R, Heron N, et al. Br J Sports Med 2020;54:1174–1175.

Comments


bottom of page