top of page

Een blessure komt nooit alleen

Traumatisch letsel of overbelastingsprobleem... De gevolgen van een blessure reiken altijd verder dan het letsel zelf. Er is een grote impact op het dagelijks functioneren, sportbeleving en mindset. De aanpak van een dergelijke klacht moet al even omvattend zijn.Fail to prepare, prepare to fail


Bij een eerste gesprek is het van groot belang alle aspecten van een klacht in kaart te brengen. Verwachtingen en objectieve prognoses naast elkaar leggen, maakt het mogelijk om realistische doelen te stellen. Eerlijke en duidelijke communicatie zijn hier essentieel voor het verdere verloop van het revalidatietraject.


“Elke opgelopen blessure is een complexe puzzel. Een gespecialiseerde en individuele aanpak is altijd aan de orde.”

Hands on


Revalideren is herstellen en herstel komt vanuit het lichaam zelf. Met kinesitherapie kunnen we het herstel van een blessure in goede banen leiden. Problemen die hun oorzaak vinden in uitgebreide anatomische kettingen of verschillende lichaamssystemen kunnen dan weer met osteopathie aangepakt worden.


Mindset


Het revalidatieproces kan een hele uitdaging zijn, ook op emotioneel en psychologisch vlak. Een centrale en vertrouwde therapeut die je opvolgt en empathisch coacht kan al een hele ruggensteun betekenen. Als de obstakels te groot blijken kan het nodig zijn om nog meer gespecialiseerde ondersteuning in te roepen om deze te overwinnen. Mindset is everything.


Retraining


Moderne revalidatie is een totaalconcept met lokale manuele behandeling en oefentherapie, psychologische coaching en retraining.”

Het herstel van een blessure is een eerste stap, maar opnieuw je oorspronkelijke sportniveau halen, dat is waar het uiteindelijk om gaat! De balans terug vinden tussen belasting en belastbaarheid is een moeilijke oefening. Therapeuten en trainers met sterke skills in rehab training en in een verdere fase performance rehab maken het verschil.


Verdere vragen over onze werkwijze of je wilt bij FORME revalideren na een opgelopen blessure? Breng ons een bezoek, bel of email ons. www.teamforme.be/contact

Opmerkingen


bottom of page